Hướng dẫn cách sử dụng tai nghe AirPods từ A đến Z

  • Kết nối tai nghe không dây giá sỉ với iPhone, iPad Để kết nối AirPods với điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad bạn có thể tham khảo qua bài viết Kết nối AirPods với iPhone. - Kết nối với Mac OS Sierra Máy tính Mac hoàn toàn có thể kết nối tốt với AirPods với các thao tác đơn giản trong bài viết Kết nối Airpods với Mac OS. - Kết nối với Apple Watch Với Apple Watch bạn hãy tham khảo bài viết Kết nối AirPods với Apple Watch. - Kết nối với điện thoại Android Trên các thiết bị khác như Android vẫn có thể kết nối được nhưng sẽ không đầy đủ tính năng và tiện dụng như trên iOS. Bạn tham khảo bài viết Kết nối AirPods với thiết bị Android. Các thiết bị khác vẫn có thể kết nối tương tự theo bài viết này. Hướng dẫn các cách sử dụng tai nghe AirPods do ốp lưng sỉ Phương Bắc phụ kiện giúp bạn thực hiện. #cachsudungtaingheairpods #sudungtaingheairpods #phuongbacphukiensu-dung-tai-nghe-airpods su-dung-tai-nghe-airpods-1 su-dung-tai-nghe-airpods-2 su-dung-tai-nghe-airpods-3 su-dung-tai-nghe-airpods-4 su-dung-tai-nghe-airpods-5 su-dung-tai-nghe-airpods-6
1 Likes